Izdana publikacija Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj – uspostava sustava prikupljanja podataka i preporuke

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske izdao je publikaciju Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj – uspostava sustava prikupljanja podataka i preporuke.
Izrađena publikacija predstavlja nalaze istraživanja Uspostava sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj koje je dio projekta „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije. Istraživanje su provele dr. sc. Snježana Gregurović i dr. sc. Sanja Klempić Bogadi s Instituta za migraciju i narodnosti u razdoblju od studenog 2020. do listopada 2021. godine.
Svrha istraživanja je izrada baze podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i uspostava sustava prikupljanja podataka koji će služiti za sustavno praćenje uspješnosti uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, a glavni je cilj praćenje i vrednovanje učinaka integracijskih politika po pojedinim područjima pomoću niza pokazatelja.

Digitalna verzija publikacije na hrvatskom i engleskom jeziku dostupna je na sljedećim poveznicama:

Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj – uspostava sustava prikupljanja podataka i preporuke

Social Inclusion of Persons Granted International Protection in the Republic of Croatia – data collection system development and recommendations


Pisane vijesti