Godišnji izvještaj Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) "Fundamental rights: challenges and achievements in 2013“

Danas je objavljen godišnji izvještaj Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) "Fundamental rights: challenges and achievements in 2013".
Kao i prošlih godina, u godišnjem izvještaju za 2013. godinu istaknuta su postignuća i izazovi na mnogim područjima temeljnih prava širom Europske unije. Navedeno uključuje:


• FRA istraživanje o nasilju i diskriminaciji nad lezbijkama, homoseksualcima, biseksualnim i transrodnim osobama (LGBT) , o nasilju nad ženama i o antisemitizmu pokazale su opće postojanje straha i visoke razine neprijavljivanja među žrtvama, osobito žrtvama zločina iz mržnje. Veći su napori potrebni za jačanje potpore i zaštite žrtava navedenih u Direktivi o žrtvama kaznenih djela iz 2012. godine.
• Tragični događaj na talijanskoj obali otoka Lampedusa naglasili su hitnost potrebe za djelovanjem na razini EU radi zaštite života i prava migranata. Inicijativom Europske komisije za smanjenje smrtnih slučajeva na moru određuje se okvir djelovanja za rješavanje mnogih pitanja kroz jaču europsku suradnju.
• Rezultati rasprostranjenog nadzora podataka pokazuju vidljive slabosti u nadležnim tijelima odgovornim za zaštitu podataka na europskoj i nacionalnoj razini. Važne reforme pravila EU o zaštiti podataka koje su nastale kao rezultat negativnih posljedica trebale bi pomoći u jačanju zaštite podataka diljem EU-a.
Izvještaj možete naći na http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2013.

Pisane vijesti