Obavijest kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 98/17)

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Rezultati druge faze testiranja kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 98/17 od
4. listopada 2017. godine i na web-stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nalaze se na sljedećem linku:
 
Rezultati druge faze testiranja
 
Pozivaju se na razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i u drugoj fazi testiranja (provjera znanja rada na računalu i provjera znanja iz engleskog jezika).
 
Sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17) smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
 
Poziv na razgovor (intervju)
 

Pisane vijesti