O ravnatelju

 • Alen Tahiri, univ. spec. pol.
 • rođen 9. kolovoza 1977. u Zagrebu 
 • oženjen, otac jednog djeteta 

Obrazovanje
 
 • 2012. - 2013. - Fakultet političkih znanosti Zagreb, Poslijediplomski specijalistički studij - „Sigurnosna politika Republike Hrvatske“  
 • 2004. - 2010. - Fakultet političkih znanosti Zagreb, Diplomski studij politologije - smjer Nacionalna sigurnost; međunarodna politika i diplomacija

Profesionalna karijera
 
 • 2018. - do danas - Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ravnatelj Ureda  
 • 2015. - 2018. - Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, savjetnik u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Jedinica za izradu i provedbu politika i strategija za nacionalne manjine  
 • 2014. - 2015. - Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stručni savjetnik, Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine  
 • 2013. - 2014. - Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stručni suradnik, Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine  
 • 2012. - 2013. -  Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine, stručni suradnik - vježbenik, Odjel za provedbu nacionalnih programa i prava nacionalnih manjina  
 • 2007. - 2012. - Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine, vanjski suradnik
 
Dodatna edukacija
 
 • 2016. - Priprema i provedba EU projekata u organizaciji PGF Hrvatska    
 • 2014. - UN akademija, obrazovni program UN akademije na temu Ujedinjeni narodi i Europska unija u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Hrvatskog društva za Ujedinjene narode  
 • 2014. - Izobrazba u području javne nabave u organizaciji Ministarstva gospodarstva  i TEB poslovanja    
 • 2014. - Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova u organizaciji Vlade RH; MtM -a i MMV savjetovanja za razvoj  
 • 2014. - Regionalna škola manjinskih prava „ Medulin“    
 • 2013. - Državni stručni ispit - Ministarstvo uprave  

Znanstveni projekti
 
 • 2015. - „Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata“ Nositelj projekta Institut društvenih znanosti„Ivo Pilar“

Funkcije i članstva
 
 • Nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj
 • Zamjenik predsjednika Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
 • Voditelj Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
 • Član Europske mreže nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima (EU Network of National Rapporteurs or Equivalent Mechanisms - NREM)
 • Član neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe
 • Predsjednik Stalnog povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo
 • Voditelj Radne skupine za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo
 • Član Europske integracijske mreže (European Integration Network - EIN) - legalne migracije i integracija
 • Nacionalna kontakt točka za zločine iz mržnje za ODIHR
 • Voditelj Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje
 • Član Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje Vijeća Europe (CD-ADI)
 • Član Odbora stručnjaka za pitanje Roma Vijeća Europe (ADI-ROM)
 • Član Odbora stručnjaka za zločine iz mržnje Vijeća Europe (PC/ADI-CH)
 • Izvjestitelj za antiromski rasizam i diskriminaciju, govor mržnje i nasilje (ADI-ROM)
 • Član Radne skupine za interkulturalnu integraciju (GT-ADI-INT)
 • Član Skupine EU visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i raznolikost (EU High level group on non-discrimination, equality and diversity)
 • Član  Skupine EU visoke razine za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti (EU High Level Group on combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance)
 • Voditelj Radne skupine za izradu Izvješća o primjeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (CERD)
 • National Roma Contact Point (Nacionalna kontakt osoba za Rome)
 • Član Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
 • Voditelj Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
 • Član Međuvladina mješovita odbor za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti prava mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj
 • Član Međuvladina mješovita odbor za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Srbije o zaštiti prava srpske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Srbiji
 • Član Međuvladina mješovita za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i  Crne Gore o zaštiti prava crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Crnoj Gori