Zamjenica ravnatelja i voditelji službi

Ravnatelj Ureda ima zamjenicu koja obavlja poslove po nalogu ravnatelja Ureda i zamjenjuje ravnatelja Ureda u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti.

Voditelji službe upravljaju radom službe za koju su zaduženi te za svoj rad odgovaraju ravnatelju Ureda.

U Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imenovani su:

Zamjenica ravnatelja:
mr. sc. Klaudija Kregar Orešković
E-mail: klaudija.kregar.oreskovic@uljppnm.gov.hr

Voditelj/ica Službe za ljudska prava:
Katarina Coha
E-mail: katarina.coha@uljppnm.gov.hr

Voditelj Službe za prava nacionalnih manjina:
Aleksa Đokić
E-mail: aleksa.djokic@uljppnm.gov.hr