Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjine korisnik je projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' financiranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i ukupne vrijednosti 373.404,54 EUR.

Projekt za cilj ima učiniti postojeći integracijski sustav učinkovitijim i prilagodljivijim stvarnim potrebama njegovih korisnika, putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o integracijskim izazovima u Republici Hrvatskoj,  jačanjem kapaciteta dionika te jačanjem koordinativnih aktivnosti. Shodno navedenom projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:
  • realizacija ATL medijske kampanje s ciljem senzibiliziranja hrvatske javnosti kad je riječ o prisustvu i sudjelovanju nositelja međunarodne zaštite u društvenom, ekonomskom i kulturnom životu u Republici Hrvatskoj;
  • provedba istraživačkih aktivnosti usmjerenih ka utvrđivanju stavova hrvatskih građana i njihove spremnosti za prihvat državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita te detektiranju kapaciteta, potreba i izazova integracije na lokalnoj razini;
  • javna događanja, uključujući i regionalna, usmjerena općoj i stručnoj javnosti te djeci i mladima, koja će se tematski nadovezivati na nalaze provedenih istraživanja;
  • studijsko putovanje u Švedsku članove Radne skupine Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo s ciljem razmjene iskustava i upoznavanja primjera dobre prakse u području koordinacije među resorima na lokalnoj/regionalnoj i državnoj razini, te uspješnim programima integracije/premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja;
  • koordinativna aktivnosti u smislu terenskih posjeta Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine prihvatnim centrima te lokalnim zajednicama u koje će biti preseljeni državljani trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita u okviru Europskog programa premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja;
  • publikacijske aktivnosti koje podrazumijevaju izradu publikacija o nalazima provedenih istraživanja i njihov prijevod na engleski jezik, kao i izradu novog, dopunjenog vodiča kroz integraciju i njegov prijevod na 6 jezika prema potrebama s terena.

Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci, a provedbena faza projekta trajat će do prosinca 2018. godine.