„INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi projekt sufinanciran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (u nastavku: AMIF) Europske unije pod nazivom INCLuDE“ - Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja. Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta s odgovornim tijelom u sustavu upravljanja i kontrole Nacionalnog programa AMIF-a - Upravom za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova  potpisan je 7. listopada 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 6.230.660,00 HRK, od čega je 25% odnosno 1.557.665,00 HRK nacionalno sufinanciranje dok je 75% odnosno 4.672.995,00 HRK sufinancirano sredstvima AMIF-a.

Opći je cilj projekta jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj putem (1) unapređenja sustava razvoja i praćenja nacionalnih politika integracije; (2) jačanja međuresorne suradnje dionika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; (3) senzibilizacije ključnih dionika, uključujući i opću populaciju, na integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Svrha je projekta osnaživanje dionika sustava integracije za osmišljavanje, provođenje i praćenje mjera integracije državljana trećih zemalja u RH.

Projekt uključuje istraživačke aktivnosti, edukacijske aktivnosti, aktivnosti jačanja svijesti o izazovima integracije, javna događanja u vidu okruglih stolova te konferencija - međunarodnih i domaćih, i publikacijske aktivnosti. Provedba svih aktivnosti temelji se na jačanju međuresorne suradnje među dionicima sustava integracije na svim razinama. Korisnici, odnosno ciljane skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, organizacije civilnog društva, članovi akademske zajednice, građanske inicijative, osobe kojima je potrebna i/ili odobrena međunarodna zaštita, djeca i mladi te opća populacija. Lokacije provedbe su Sjeverozapadna, Središnja i Istočna Hrvatska; različiti gradovi u koje su ili će biti smještene osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a provedbena će faza trajati do prosinca 2022. godine.

Informativna videografika o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita:

https://www.youtube.com/watch?v=qaYHJ_QClOQ&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=buppk_IR7MI
https://www.youtube.com/watch?v=TshH_VF6TtY
https://www.youtube.com/watch?v=1h12SRmaYQw
https://www.youtube.com/watch?v=hGI15wrq8ZA
https://www.youtube.com/watch?v=2dJ6x8_5VxI
https://www.youtube.com/watch?v=mNvzuhIMFHY
https://www.youtube.com/watch?v=WUrLp6kvJMc
Kontakt za više informacija:
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Mirela Šavrljuga, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu, voditeljica projekta:
T: +385 1 4569 355
E: mirela.savrljuga@uljppnm.gov.hr
 
Važne internetske stranice:
https://eufondovi.mup.hr/
http://integracijskapolitika.hr/
http://hr.danubecompass.org/
 

Dokumenti