Objava rezultata prve faze testiranja

Rezultati prve faze testiranja kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 82/19 od
4. rujna 2019. godine i na web-stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nalaze se na sljedećim linkovima:

Služba za ljudska prava - stručni savjetnik

Služba za ljudska prava - stručni suradnik

Služba za prava nacionalnih manjina - stručni suradnik

Kandidati/kinje koji su ostvarili najmanje 5 bodova u prvoj fazi testiranja, mogu pristupiti drugoj fazi testiranja koja će se održati dana 7. listopada 2019. godine s početkom u 9, 00 h u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23 (dvorana na 1. katu).

Pisane vijesti