Održana 2. sjednica Savjeta za ljudska prava

Slika /slike/Foto vijesti 2022/2. sjednica Savjeta za ljudska prava.jpg
25. travnja 2022. održana je 2. sjednica Savjeta za ljudska prava.
 
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter predstavila je godišnje Izvješće: Analizu stanja ljudskih prava i jednakosti u Hrvatskoj za 2021. U Izvješću je navedeno 156 preporuka koje su usmjerene otklanjanju uočenih nedostataka i nepravilnosti koji dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana. Pučka pravobraniteljica istaknula je dobru suradnju s tijelima državne uprave te navela Savjet za ljudska prava kao mjesto za raspravu i razmjenu mišljenja i veliki korak naprijed u sustavnom praćenju izvršenja preporuka navedenih u Izvješću.
 
Potpredsjednik Vlade Boris Milošević, predsjednik Savjeta, naveo je da je potrebno stremiti kvalitetnoj i dvosmjernoj komunikaciji u izvršavanju Preporuka pučke pravobraniteljice. Istaknuo je tri skupine preporuka koje vidi kao vrlo važne: preporuke vezane za saniranje posljedica potresa u Petrinji i Zagrebu, preporuke vezane za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i suzbijanja diskriminacije te preporuke vezane za zločine iz mržnje i govor mržnje.
 
Nakon rasprave u kojoj su se svi sudionici složili da je potrebno konstruktivno raspravljati o ugrozama ljudskih prava te zajednički djelovati u smjeru da se navedene ugroze otklone, Savjet je donio Zaključak kojim poziva tijela javne vlasti da poduzmu odgovarajuće mjere i aktivnosti za provedbu Preporuka pučke pravobraniteljice odnosno da dostave pučkoj pravobraniteljici odgovarajuće obrazloženje ako smatraju da neku preporuku nije moguće provesti na predloženi način. U Zaključku je navedena i potreba održavanja konstruktivnog dijaloga s pučkom pravobraniteljicom radi provedbe Preporuka, kao i plan da se održe tematske sjednice Savjeta na temu provedbe preporuka.
 
Štefica Stažnik, zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, prezentirala je članovima Savjeta stanje u pogledu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u tijelima državne uprave.
 
Gđa Stažnik je navela da je postupku izvršenja trenutno 87 predmeta, od čega 39 vodećih predmeta i 5 odluka o nagodbama. Istaknula je potrebu jasnijeg definiranja obveze izvršavanja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava. Također je istaknula i važnost uključivanja tijela državne uprave, na adekvatnoj razini, u Stručni savjet za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava.
 
U raspravi nakon izlaganja gđe Stažnik istaknuto je da postoji prostor za napredak u izvršavanju presuda kroz jačanje upravne prakse, ali i kroz suradnju s civilnim društvom.
 
Savjet je u sklopu ove točke usvojio Zaključak kojim poziva nadležna tijela da u Stručni savjet za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava imenuju članove na dužnosničkoj razini i zamjenike članova u rangu rukovodećih državnih službenika kako bi se osnažilo provođenje presuda i odluka.
 
Savjet je također informiran o održavanju Godišnje konferencije o ljudskim pravima Kuće ljudskih prava Zagreb koja će se održati od 27. do 29. travnja 2022. godine.
 
Savjet za ljudska prava je međuresorno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske za pitanja ljudskih prava. Savjet ima 18 članova, a čine ga predstavnici tijela državne uprave te predstavnici udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Pisane vijesti