Sudjelovanje v.d. ravnatelja Ureda na UN Forumu za manjine Ženeva, 30. studenog-1. prosinca 2017.

Slika /slike/Geneva 1_2017.jpg
U Ženevi je od 30. studenog do 1. prosinca o.g. održan tradicionalni (ovog puta jubilarni, deseti) godišnji forum za manjine. Na ovogodišnjem Forumu sudjelovao je i mr.sc. Branko Sočanac, ravnatelj, v.d. Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Forum je okupio nekoliko stotina sudionika, od predstavnika vlada, parlamentaraca, mnogih međunarodnih organizacija, UN dužnosnika, nevladinih udruga i dr. Ovogodišnje zasjedanje u cijelosti je bilo posvećeno mladim pripadnicima  (nacionalnih) manjina. Četiri teme su dominirale skupom: inkluzivno obrazovanje za osnaživanje mladih pripadnika manjina, njihova participacija u javnom životu, mladi i mediji u digitalnoj eri te mladi kao dionici promjena za mir i stabilnost.

U području obrazovanja sudionici su identificirali problem pristupa kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju i izazovima u provedbi obrazovnog sustava u etnički izmiješanim društvima. Naglašeno je da se obrazovni sustav mora osloboditi diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Prezentirane su mnoge dobre prakse ali je ukazano i na velike probleme na ovom području diljem svijeta, posebice u nerazvijenim državama. Obrazovanje o ljudskim pravima od najranije dobi izuzetno je važno za  buduće razumijevanje manjinskih prava na bilo kojem području. Mladi aktivisti koji su dobili prigodu govoriti ukazali su na važnost borbe protiv stereotipa, kao i prava njihovih zajednica za promjenom nepravednih društvenih aspekata u zemljama u kojima žive. Ukazano je nadalje da se pri usvajanju politika na ovom području vodi računa o posebnim potrebama i aspiracijama mladih pripadnika manjina.

Jačanje međuetničke solidarnosti putem digitalnih platformi može mobilizirati mlade u njihovoj borbi za ljudska prava, osobito manjinskih prava. Mogućnosti koje pruža digitalna medijska tehnologija za mlade, a posebice ženske populacije velike su i to svakako treba iskoristiti u njihovim stremljenjima za jaču vidljivost u javnom životu. Treba mijenjati dominantne „narative“ u tradicionalno usmjerenim medijima kako bi se otvorio prostor za manjinski glas. Digitalni mediji mogu uspješno diseminirati informacije o manjinskim pravima ali i promovirati podizanje svijesti o razlikama u društvu. Uloga mladih obaju spolova kao nagovještaja promjena je neprocjenjiva u razvoju miroljubivih zajednica i društava. Usmjerenost mora biti na razvijanju dobrih međusobnih odnosa, oprosta i pomirenja s fokusom na zajedništvo ali i s poštivanjem različitosti. Mladi moraju biti uključeni u sve inicijative vezane uz izgradnju mira, sprječavanja sukoba i nasilnog ekstremizma. Na taj način se potpomaže demokratska vladavina i tranzicija ka demokratskijem društvu koje će uvažavati kulturnu, religijsku i lingvističku različitost.

V.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina upoznao je što VRH radi kako bi omogućila sudjelovanje mladih u javnom životu, posebice onih ranjivih skupina a napose Roma. Navodeći odredbe Ustava te Ustavnog zakona o zaštiti nacionalnih manjina osobiti je ukazao na nedavno usvojeni Operativni program za nacionalne manjine koji bi trebao dodatno osnažiti poziciju pripadnika nacionalnih manjina u RH. Upoznao je i s izradom Akcijskog plana 2018-2020 za Rome i izrazio zahvalnost nekolicini agencija UN-a koje su sudjelovale u ovom procesu. Obzirom na nedovoljnu razvijenost romskog civilnog sektora izvijestio je o nizu treninga za mlade kako bi oni u budućnosti bili uključeni u proces donošenja odluka na mnogim razinama.

Tijekom dvodnevnog skupa bilo je i povišenih tonova, traženja „point of order“ kada su govornici bili prekidani ukoliko su prešli granicu  pristojnog nastupa za govornicom, odnosno ukoliko se sadržaj njihova izlaganja nije svidio određenim zemljama. Forum je ukazao na mnoge probleme na ovom području, ali i na nadu koju su iskazali mladi u izgradnji novog i pravednijeg svijeta.
 

Pisane vijesti