STRATEGIJA ZA INTEGRACIJU ROMA U EU

Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (dokument na engleskom jeziku), predstavljen 5. travnja 2011. godine smjera poboljšanju kvalitete života Roma, premošćujući društveno-ekonomski jaz koji ih razdvaja od većinskog društva. 
Postavljeni ciljevi su:
Završetak osnovnog obrazovanja sve romske djece – istraživanje u šest zemalja EU ustanovilo je da samo 42% romske djece završi osnovnoškolsko obrazovanje
puni pristup strukovnom obrazovanju, tržištu rada i mogućnostima samozapošljavanja – stope zaposlenosti, osobito za žene, znatno su ispod prosjeka EU
jednak pristup zdravstvenoj skrbi, preventivnoj medicini i socijalnim službama – pri čemu je prioritet smanjivanje stope mortaliteta kod djece
uklanjanje diskriminacije u rješavanju stambenog pitanja, uključujući i društveni smještaj – primjerice, priključivanjem romskih naselja na javnu vodovodnu i električnu mrežu
Od zemalja članica EU-a zahtijeva se razvijanje vlastitih strategija za Rome.


Plan predlaže i načine za poboljšanje korištenja raspoloživih sredstava EU-a kako bi se bolje odgovorilo na potrebe Roma. Većina zemalja članica danas ne koristi dovoljno dobro novac koji im EU odobrava za potporu projektima za pomoć Romima.
Više informacija možete pronaći na web stranicama Europske komisije.
Više o EU i programima za Rome: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

S tim u vezi Ured za nacionalne manjine podsjeća da je Vlada Republike Hrvatske još 2003. godine donijela Nacionalni program za Rome, koji se temelji na odredbama međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska stranka. Nacionalni program za Rome podijeljen je na područja u kojima se smjera poboljšanju položaja romske nacionalne manjine. Ta područja su sljedeća: usklađenost Programa s međunarodnim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava, uključivanje Roma u društveni i politički život, očuvanje tradicijske kulture Roma, statusna pitanja, suzbijanje diskriminacije i pravna pomoć, odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje, socijalna skrb, zaštita obitelji, materinstva i mladeži, prostorno uređenje te praćenje i provedba Nacionalnog programa za Rome.

Republika Hrvatska je, kao i ostale države-članice Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. izradila Akcijski plan i preuzima obvezu za njegovo provođenje u narednih 10 godina. Akcijski plan izrađen je 2005. godine i komplementaran je Nacionalnom programu za Rome iz 2003. godine. Akcijskim planom se potiče rješavanje teškoća s kojima se suočava romska populacija u četiri područja: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje i stanovanje.

Za više informacija pogledajte: http://www.vlada.hr/nacionalniprogramromi/Pisane vijesti