Seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Bjelovar, 29. listopada 2012. godine

Slika /arhiva/stories/bjelovar31102012.jpg

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao je u ponedjeljak 29. listopada 2012. godine u Bjelovaru seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Na seminaru su sudjelovali predstavnik Savjeta za nacionalne manjine, zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskome saboru, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici tijela lokalnih jedinica sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije te predstavnici nadležnih ministarstava i ureda.

Sudionicima seminara su se, uz ravnatelja Ureda g. mr. sc. Branka Sočanca i predsjednika Savjeta g. Aleksandra Tolnauera, obratili i g. Saša Lukić, zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije, g. Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, te g. Vladimir Bilek, zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskome saboru i član Savjeta za nacionalne manjine.

Na skupu je bilo riječi o dosadašnjem radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, o problemima s kojima se susreću pojedina vijeća, s posebnim naglaskom na problem nedostatnog financiranja.

Ravnatelj Ureda informirao je, između ostalog, i o Odluci Vlade RH od 25. listopada 2012. godine o financiranju pojedinih programa vijeća i predstavnika u jedinicama slabije ekonomske razvijenosti iz sredstava državnog proračuna, a predstavnik Ministarstva uprave je izvijestio o dosadašnjem tijeku upisa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u lokalnim jedinicama na području Bjelovarsko-bilogorske županije te, obzirom na interes pripadnika nacionalnih manjina, pojasnio uvjete za osnivanje koordinacija vijeća i predstavnika te postupak njihovog upisa u Registar.

Tijekom rasprave su se iznosili i primjeri dobre prakse u radu vijeća i predstavnika kao i dobre suradnje s tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Bjelovara, ali su se čule i inicijative za eventualnim izmjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, posebno u dijelu u kojem se uređuju izbori nacionalnih manjina u izvršna tijela lokalnih jedinica te izbori za članove vijeća i predstavnike.Pisane vijesti