Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i nacionalni koordinator na sastanku regionalne stručne skupine (REGM) u Albaniji

Slika /slike/Foto vijesti 2023/FaceApp_1674119106295.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., aktivno sudjeluje na sastanku regionalne stručne skupine (REGM), koji se dana 18. i 19. siječnja 2023., održava u Tirani (Albanija), na temu jačanja identifikacije i zaštite žrtava trgovanja ljudima, posebno u svrhu prisilnog kriminala, uključujući kroz programe obuke u Jugoistočnoj Europi. Ovaj sastanak suorganiziraju Ured Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC) u suradnji s nacionalnim koordinatorom za suzbijanje trgovanja ljudima Albanije te Ministarstvom Europe i vanjskih poslova Republike Francuske.

Nacionalni koordinator, kao jedan od panelista na panelu posvećenom pristupu usmjerenom na žrtvu trgovanja ljudima prilikom identifikacije, istrage i kaznenog progona počinitelja, posebno u svrhu prisilnog kriminala u jugoistočnoj Europi – perspektiva kaznenog pravosuđa i provedba zakona,  naglasio je kako je sustav suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj utemeljen se na ljudsko-pravnom pristupu prema kojem su osigurani prvi oblici pomoći i zaštite novo identificiranim žrtvama trgovanja ljudima, privremeni smještaj, pravna, psihološka, medicinske i druga pomoć i zaštita te siguran smještaj i povratak.  

Nadalje, nacionalni koordinator iznio je i podatke koji se odnose na eksploataciju za činjenje protupravnih radnji žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je da je u vremenskom razdoblju od 2018. do današnjeg dana identificirano ukupno 166 žrtava trgovanja ljudima, od kojih je 86 žrtava od strane počinitelja bilo eksploatirano za činjenje protupravnih radnji.

Također nacionalni koordinator je spomenuo kako je Ured u visokoj fazi izrade novog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2023. – 2027. te njegovog pratećeg Akcijskog plana na čemu je zahvalan cijelom timu unutar Ureda kao i doprinosu  drugih kolegica i kolega iz nadležnih resora.

Isto tako na poziv nacionalnog koordinatora na sastanku prisustvuje ravnateljica Pravosudne akademije, gđa Kristina Bekavac, koja će u današnjoj sesiji govoriti o razmjeni iskustava i prakse u provedbi nastavnih planova i programa obuke za praktičare u kaznenom pravosuđu.Pisane vijesti