Okrugli stol o izradi novog Nacionalnog programa za Rome

Slika /arhiva/stories/21112011_b.jpg

15. studenoga 2011. godine u organizaciji Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske održan je u Maloj vijećnici Hrvatskoga sabora, Okrugli stol o izradi novog Nacionalnog programa za Rome. 

Nazočni su bili: predstavnici međunarodnih institucija (šef Odjela za politička, gospodarska i trgovinska pitanja Delegacije Europske unije u RH, voditelji(ce) ureda UNDP-a, UNHCR-a i UNICEF-a, Fonda MtM) zastupnici nacionalnih manjina, predstavnici državnih institucija, članovi Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, predstavnici romskih udruga, vijeća romske nacionalne manjine, Savjeta za nacionalne manjine, regionalne i lokalne samouprave, te neovisni stručnjaci za pojedina područja, koji će u okviru šest radnih skupina napraviti prijedlog novog Nacionalnog programa za Rome.

 

Okrugli stol je organiziran kao uvodni čin u izradu novog NPR-a, te su govornici pojasnili kontekst u kojem se izrada novog Nacionalnog plana za Rome odvija. S jedne strane, želi se unaprijediti postojeći dokument, a s druge strane, potrebno je uskladiti mjere novog Nacionalnog programa za Rome s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU, i općim i onim za pojedina područja (primjerice Europa 2020, Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020 itd).

U uvodnim govorima predstojnik Ureda za nacionalne manjine, mr. sc. Branko Sočanac istakao je važnost izrade novog Nacionalnog programa, te podsjetio na aktivnosti Vlade RH za poboljšanje položaja Roma. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine napomenuo je da pripadnici romske manjine u RH žive od 12. stoljeća, a saborski zastupnik, g. Nazif Memedi, podsjetio je na glavna postignuća tijekom zadnjih godina. Zamjenik šefa Delegacije EU u RH, g. Paolo Berizzi naglasio je aktivnosti koje poduzima EU na unaprjeđenju položaja Roma, te izrazio zadovoljstvo postignućima RH, kao i predstavnici agencija UN u RH. Prezentacije predstavnika UNDP-a i Tajništva Desetljeća za uključivanje Roma ukazale su na temeljne probleme pri izradi srodnih dokumenata u drugim zemljama, osobito članicama EU.

Predstavnica Ministarstva financija upozorila je na proračunska ograničenja koja treba imati u vidu pri izradi dokumenta, te pozvala na uporabu sredstava EU fondova koji se mogu koristiti za daljnje poboljšanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine, a vrlo brzo po pristupanju RH u EU bit će dostupni u daleko većim iznosima te većem broju korisnika. U tom kontekstu važna pojašnjenja o pristupu fondovima EU pružila je i predstavnica Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, koja je pozvala na sudjelovanje u izradi strateških dokumenata temeljnih za uporabu sredstava EU.
Financijsku potporu održavanju Okruglog stola pružili su Savjet za nacionalne manjine i Program ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).Pisane vijesti