Održana Trinaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Slika /slike/Foto%20vijesti%202022/cdeb0224-0f8a-495f-a888-eb3dc1bb1729.JPG
Trinaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva – potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.
Na sjednici je Povjerenstvo primilo informaciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu kao i najavu Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske  nacionalne manjine za 2023. godinu.
Članovi Povjerenstva otvorili su raspravu o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo tri zamolbe Općine Pribislavec u ukupnom iznosu od 937.280,00 kn: zamolba za financiranje izgradnje dječjeg igrališta u romskom naselju u Pribislavcu, kč.br. 4484/1 k.o. Pribislavec u iznosu 762.000,00 kn, zamolba za nabavu komunalne opreme (kanti za otpad) za 168 kućanstava romskog naselja u Pribislavcu u iznosu 98.280,00 kn te zamolba za sufinanciranje projekta rekonstrukcija javne rasvjete u romskom naselju u Pribislavcu u iznosu 113.000,00 kn.
Odobrena je i zamolba za sufinanciranje projekta ˝Jednak početak svima“ Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID kojim se osigurava pružanje usluge rane razvojne podrške obiteljima u Međimurskoj županiji koje pripadaju romskoj nacionalnoj manjini te imaju djecu s teškoćama u razvoju/razvojnim odstupanjima u iznosu od 162.500,00 kn.
Dvije zamolbe odobrene su Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, Zamolba za izradu 11 ploča za spomen obilježje "Zid boli" u Uštici na kojemu su ispisana imena romskih žrtava stradalih za vrijeme Drugog svjetskog rata u iznosu od 450.000,00 kn te zamolba za sufinanciranje web portala Phralipen.hr. u iznosu od 195.688,00 kn.
Povjerenstvo je također odobrilo zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, Pučkom otvorenom učilištu Novak u iznosu od 83.700,00 kn te Pučkom otvorenom učilištu Libar u iznosu od 9.000,00 kn.
Povjerenstvo je, uslijed promjene nabavnih cijena, odlučivalo o novim iznosima po zamolbama fizičkih osoba koje su prethodno odobrene na 10. i 11. sjednici Povjerenstva te su odobrene sljedeće izmjene zamolbi: D.B. iz Donje Gračenice u iznosu od 10.875,00 kn i S.K. iz Zagreba u iznosu od 20.676,51 kn.

Pisane vijesti