Održana prva dva modula edukacije: Integracija i ljudska prava

Slika /slike/Foto vijesti 2021/Integracija i ljudska prava 1.JPG
U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 28. i 29. svibnja 2021. održana su prva dva modula edukacije Integracija i ljudska prava. Edukacija je održana prema obrazovnom modelu razvijenom u istoimenom priručniku kao aktivnost projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja.
Cilj je edukacije osnaživanje državljana trećih zemalja, posebice osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, kako bi mogli sudjelovati i doprinijeti društvu u kojem žive te njihovo usmjeravanje na promišljanje o načinu primjene prava i zakonskih okvira.
Tijekom prvog dana edukacije polaznicima je predstavljen sustav zaštite ljudskih prava u Europi, svijetu i Republici Hrvatskoj te pravni okvir integracije državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Za razumijevanje zaštite od diskriminatornog postupanja predstavljeni su konkretni primjeri u sudskoj praksi u građanskim i radnim predmetima vezanim uz diskriminaciju kroz sudske odluke kojima je utvrđena diskriminacija.
Drugi dan edukacije tema je bila prikupljanje podataka i dokumentiranje kršenja ljudskih prava s ciljem osvještavanja polaznika što pojedino ljudsko pravo podrazumijeva te koje je podatke potrebno prikupiti i gdje ih je moguće naći kako bi dokumentirali kršenja ljudskih prava. Polaznike se, između ostalog upoznalo s postupanjem pravobraniteljskih institucija u području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te načinima na koji institucije prikupljaju podatke i dokumentiraju kršenja ljudskih prava, s naglaskom na primjere koji se tiču državljana trećih zemalja.  Kroz praktične primjere polaznici su se upoznali s vrstama i podjelom ljudskih prava te načinom zaštite istih.
Priručnik Integracija i ljudska prava dostupan je na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ovdje.Pisane vijesti