Održan seminar o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Slika /slike/Foto vijesti 2019/Foto-seminar-provedba Okvirne konvencije 10.12.2019-1.JPG
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je godišnji seminar o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koji je održan u Zagrebu 10. prosinca 2019. godine u zgradi Hrvatskoga sabora.
 
Na skupu je, između ostalog, bio osvrt na Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi  Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske 28. ožujka 2019. godine i koje je upućeno Vijeću Europe na razmatranje.
 
Na navedenom događaju sudjelovali su zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, predstavnici nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela i institucija koji sukladno svom djelokrugu prate primjenu Okvirne konvencije, predstavnici Savjeta za nacionalne manjine, predstavnici udruga nacionalnih manjina, eksperti za navedeno područje i predstavnici medija koji su izvještavali o ovom događaju.
 
Skupom je predsjedavao g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji je u svom izlaganju predstavio zakonodavni i institucionalni okvir zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Obrazložio je važnost donošenja i provođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina te se osvrnuo i na preporuke Savjetodavnog odbora nadležnim tijelima u cilju poboljšanja provedbe Konvencije. Naveo je da Vlada Republike Hrvatske kontinuirano ulaže napore u poboljšanje i unaprjeđenje prava nacionalnih manjina, da je ispunjavala svoje obveze i da je do sada Vijeću Europe podnijela pet izvješća o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.  G. Tahiri također se osvrnuo na obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava, dana kada je potpisana Deklaracija o ljudskim pravima.
 
O provedbi ovog važnog međunarodnog dokumenta za ostvarivanje prava nacionalnih manjina kao i o smjernicama u narednom razdoblju govorili su i g. Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, g. Robert Jankovics, zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, g. Veljko Kajtazi, zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru i doc. dr. sc. Antonija Petričušić, članica Savjetodavnog odbora  Vijeća Europe koji prati provedbu  Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.Pisane vijesti