Održan peti u ciklusu seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ dana 7. lipnja 2019. godine u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Rijeci

Slika /slike/Foto vijesti 2019/04 Slika-Rijeka.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom i Centrom za mirovne studije, organizirao je dana 7. lipnja 2019. godine u prostorijama Regionalnog centra Pravosudne akademije u Rijeci, peti u ciklusu stručnih seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.
 
Stručni seminar održan je za suce, državne odvjetnike, policijske službenike, odvjetnike i predstavnike organizacija civilnog društva u okviru kontinuirane provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Uz uvodno obraćanje Nataše Bokun Hitrec, savjetnice u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, sudionicima seminara teme su prezentirale voditeljice seminara Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.
 
Kroz seminar su izloženi fenomeni zločina iz mržnje i govora mržnje iz kaznenopravnog i prekršajnopravnog aspekta, s naglaskom na materijalno-pravni okvir i pojavnosti u praksi, kriterije za identifikaciju zločina iz mržnje i diskriminacije, procesna prava žrtava kroz idealni kazneni i prekršajni postupak te praktične primjere i uočene izazove. Uz navedeno, prezentirana je i relevantna praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na diskriminacijske predmete, s posebnim osvrtom na pitanje učinkovitosti istraga u predmetima protiv Republike Hrvatske.
 
O pojedinačnoj procjeni žrtve kaznenog djela izlagala je Daria Dušević iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Rijeci.
 
U sklopu seminara predstavljene su kontinuirane kampanje koje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi u cilju povećane svijesti javnosti o suzbijanju zločina iz mržnje i govora mržnje.
 
Na kraju seminara, sudionicima su podijeljeni certifikati o sudjelovanju.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom i Centrom za mirovne studije, nastavlja s provedbom ciklusa seminara na temu odredaba Kaznenog zakona o zločinu iz mržnje i govoru mržnje, a sljedeći seminar održat će se u Zagrebu.Pisane vijesti