Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Slika /arhiva/stories/13122013_ljp.jpg

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 10. prosinca 2013. godine organizirao je panel „Razgovaramo o našim iskustvima o ostvarivanju temeljnih prava" i projekciju filma „Epizoda u životu berača željeza" oskarovca Danisa Tanovića.Panel „Razgovaramo o našim iskustvima o ostvarivanju temeljnih prava" je održan u Kući ljudskih prava, Zagreb.  Svoja iskustva o ostvarivanju temeljnih prava s publikom su podijelili gđa Jadranka Luketa, osoba s invaliditetom, g. Marko Jurčić, LGBT osoba, g. Siniša Senad Musić, predstavnik romske nacionalne manjine i g. Princ Wale Soniyiki, azilant. Panel je kroz razgovor s predstavnicima različitih ranjivih skupina ukazao na potrebu kako je, i danas, 65 godina nakon usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, potrebno i dalje sustavno ulagati napore kako bi načela Opće deklaracije zaživjela u svakodnevnom životu.

S početkom u 17,00 sati istog dana u Muzeju suvremene umjetnosti, u Zagrebu, prikazan je film oskarovca Danisa Tanovića „Epizoda u životu berača željeza". Film problematizira pristup pravu na zdratsvenu zaštitu iz perspektive pripadnika romske nacionalne manjine.

Pisane vijesti