Natječaj za sekundiranog nacionalnog stručnjaka/nju u Agenciji Europske unije za temeljna prava

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), koja je smještena u Beču, Austrija, raspislala je iskaz interesa za radno mjesto

SEKUNDIRANI NACIONALNI STRUČNJAK/INJA

Svi zainteresirani kandidati mogu više informacija pronaći na mrežnoj stranici Agencije:
http://fra.europa.eu/en/vacancy/2013/call-expressions-interest-seconded-national-expert-sne-0

Pisane vijesti