Koordinativni sastanak na temu izrade Nacrta kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, 21. rujna 2018. godine, Osijek

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Koordinativni sastanak 21. rujna 2018. godine, Osijek.jpg
Dana 21. rujna 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Osijeka održan je koordinativni sastanak na temu izrade Nacrta kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (u nastavku: Plan razmještaja). Sastanak je održan s ciljem osiguravanja doprinosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definiranju kriterija za izradu Plana razmještaja, te jačanja suradnje lokalne, područne (regionalne) i nacionalne razine u ispunjavaju međunarodnih obveza u pogledu prihvata i integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u hrvatsko društvo. Imajući u vidu izvjesnost razmještaja ovih osoba na teritoriju Grada Osijeka, kao i koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Ured) u izradi Plana razmještaja, sastanku su nazočili donositelji odluka te predstavnici lokalne i regionalne (područne) vlasti i javnih tijela iz ključnih integracijskih resora.

Sastanak je otvorio ravnatelj Ureda, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., te je pozdravio nazočne, posebno se zahvalivši pročelnicima Ureda gradonačelnika i Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka na ustupanju gradskog prostora te pomoći pri organizaciji sastanka. G. Tahiri je predstavio predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te znanstvenicu s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji su ujedno i članovi uže Radne skupine za izradu Plana razmještaja.

G. Tahiri je iz perspektive nacionalnog koordinativnog tijela za integraciju izrazio zadovoljstvo uspostavljanjem suradnje nacionalne, lokalne i regionalne (područne) razine u pogledu ispunjavanja obveza proizašlih iz sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. G. Tahiri se osvrnuo na važnost lokalnih zajednica u provedbi integracijskih mjera, posebice u inicijalnoj fazi prihvata i prve integracije osoba pod međunarodnom zaštitom, te usklađenog djelovanja dionika integracijskog sustava na lokalnoj razini u pristupanju ovoj ranjivoj skupini korisnika.

Pomoćnica ravnatelja, gđa Danijela Gaube, predstavila je djelokrug Ureda kao koordinativnog tijela kad je o integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom riječ, te strateške i projektne aktivnosti kojima je cilj jačanje sustava integracije i suradnja svih njegovih dionika: tijela državne uprave, javnih tijela, nevladinih organizacija i drugih.

Na sastanku su predstavljene sljedeće teme: važnost lokalne razine za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, posebice u smislu prvih integracijskih koraka, izazovi u procesu integracije, Okvir za integraciju na lokalnoj razini, te se raspravljalo o mogućim kriterijima za razmještaj, a iz perspektive lokalne i regionalne samouprave i njihovih integracijskih kapaciteta.

Koordinativni sastanak je organiziran u sklopu provedbe projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'', sufinanciranog u sklopu Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

Pisane vijesti