Koordinativni sastanak na temu definiranja kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, 22. ožujka 2018. godine, Zadar

Slika /slike/foto Vijesti/slika_koodinativna.jpg
S ciljem osiguravanja doprinosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definiranju kriterija za izradu Plana razmještaja, te jačanja suradnje lokalne, regionalne i nacionalne razine u ispunjavaju međunarodnih obveza u pogledu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, a shodno aktualnoj situaciji preseljenja sedam sirijskih obitelji u Zadar, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u nastavku: Ured)  organizirao je koordinativni sastanak koji se održao 22. ožujka 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1.
 
Ured temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja osoba pod međunarodnom zaštitom u društvo. Tijekom 2017. i 2018. godine Ured provodi projekt ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju s ciljem jačanja sustava integracije putem podizanja svijesti o integracijskim izazovima, jačanja kapaciteta dionika te jačanja koordinativnih aktivnosti.
Prema obvezama proizašlim iz sudjelovanja u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, Republika Hrvatska se obvezala na prihvat 1583 osobe putem programa preseljenja iz Turske te premještanja iz ostalih članica Europske unije. Shodno tome, Vlada Republike Hrvatske je usvojila strateški integracijski dokument Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019 godine, čijom izradom je koordinirao Ured kroz sinergiju s drugim dionicima integracije. Jedna od ključnih mjera Akcijskog plana je donošenje Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, u skladu s definiranim kriterijima za razmještaj.

Sastanak je otvorila Danijela Gaube, pomoćnica ravnatelja Ureda te je istaknula ulogu Ureda u području integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Grada Zadra, Zadarske županije u svojstvu donositelja odluka, kao i ostali predstavnici gradskih i županijskih institucija uključenih u postupak integracije.

Na sastanku su predstavljene sljedeće teme: važnost lokalne razine za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i izazovi u procesu integracije, primjeri dobre (lokalne i europske) prakse i Okvir za integraciju na lokalnoj razini, te se raspravljalo o mogućim kriterijima za razmještaj, a iz perspektive lokalne i regionalne samouprave i njihovih integracijskih kapaciteta.

Pisane vijesti