JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za imenovanje članova/ica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10 000 Zagreb, objavljuje
JAVNI POZIV

za prikupljanje prijedloga za imenovanje članova/ica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome.

Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome (Narodne novine broj 36. od 28.ožujka 2012. godine) Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisuje javni poziv za prikupljanje prijedloga za imenovanje devet članova/ica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome iz reda romske nacionalne manjine.

Vlada Republike Hrvatske 2003. godine donijela je Nacionalni program za Rome kojem je cilj poboljšanje uvjeta življenja Roma u Republici Hrvatskoj, njihova brža i lakša integracija u društvo, uz očuvanje kulturološke posebnosti. Nacionalnim programom za Rome predviđa se osnivanje Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome.

Pozivaju se vijeća romske nacionalne manjine osnovana na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruge romske nacionalne manjine da predlože svoje kandidate/kinje za članove/ice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome.

Prednost pri izboru imat će kandidati/kinje koji aktivno sudjeluju u promicanju tolerancije i razumijevanja prava pripadnika/ca romske nacionalne manjine, uključujući i različite grupacije unutar romske zajednice, te koji na taj način svojim ukupnim djelovanjem doprinose unaprjeđenju razumijevanja, snošljivosti i dijaloga, kako unutar romske nacionalne manjine tako i među državljanima/kama Republike Hrvatske. Prilikom predlaganja kandidata/kinja vodit će se računa o udjelu pripadnika/ca romske nacionalne manjine u pojedinim županijama, te zastupljenosti žena i mladih. Prednost pri izboru također će imati kandidati/kinje koji imaju završenu najmanje srednju školu.

Prijedlozi za kandidata/kinju za člana/nicu za Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome moraju sadržavati:
– naziv vijeća odnosno udruge romske nacionalne manjine koja predlaže svog kandidata/kinju,
– naziv tijela u koje se predlaže kandidat/kinja (Povjerenstvo)
– ime i prezime, adresa i telefon za kontakt kandidata/kinje koji se predlaže
– razloge zbog kojih se kandidat/kinja pred¬laže te kratak opis dosadašnjeg rada predloženog kandidata/kinje (način na koji kandidat/kinja doprinosi toleranciji i razumijevanju među pripadnicima/cama romske nacionalne manjine)
– životopis kandidata/kinje.

Prijedlozi za kandidata/kinju za člana/icu za Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome koji imaju završenu srednju školu moraju sadržavati ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju.

Prijedlozi se šalju na adresu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, Zagreb i na faks: (01) 4569-324.
O izboru članova/ica odlučivat će posebna peteročlana Komisija.
Krajnji rok za dostavu prijave je 16.travnja 2012.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Klasa: 016-02/12-02/18
Urbroj: 50404-12-01Pisane vijesti