Izložba djece tražitelja međunarodne zaštite u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, 4.-20. lipnja 2018. godine

Slika /slike/foto Vijesti/MSU1.jpg
U sklopu aktivnosti senzibilizacije djece i mladih kad je riječ o integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu izloženi su crteži djece tražitelja međunarodne zaštite iz prihvatnih centara u Zagrebu i Kutini, na temu njihove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Radovi su nastali u okviru projekta Colors of a journey, koji u Hrvatskoj provodi Udruga Balkon, a bit će izloženi u Dječjoj galeriji od 4. do 20. lipnja 2018. godine.

U Muzeju suvremene umjetnosti su od 4. do 6. lipnja 2018. godine održane edukacijske i senzibilizacijske radionice namijenjene domicilnoj djeci i mladima na temu prihvaćanja djece i mladih kojima je potrebna međunarodna zaštita. Riječ je o posljednjoj od pet regionalnih radionica iste tematike, koje za cilj imaju doprinijeti promicanju uključivog odgoja i obrazovanja, te pripremiti učenike na susret s novim školskim kolegama kojima je potrebno olakšati prilagodbu na novu školsku sredinu. Za provedbu navedenih radionica angažirane su facilitatorice s višegodišnjim iskustvom u temi izbjeglištva. Radionice su, osim u Zagrebu, održane u Zadru, Slavonskom Brodu, Sisku i Karlovcu, a njima je obuhvaćeno preko 700 djece i mladih.

Navedene aktivnosti su provede u sklopu projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' sufinanciranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).


 

Pisane vijesti