INCLuDE: Održana edukacija Integracija državljana trećih zemalja – edukacija za predstavnike jedinica lokalne samouprave

Slika /slike/Foto vijesti 2021/Include edukacija JLS 1.jpg
U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina od 6. do 8. rujna 2021. održana je edukacija „Integracija državljana trećih zemalja – edukacija za predstavnike jedinica lokalne samouprave“. Edukacija je održana prema priručniku Integracija državljana trećih zemalja - priručnik za predstavnike jedinica lokalne samouprave nastalom u sklopu projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja.

Cilj edukacije je bio jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za integraciju državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini. Edukaciju su vodile Lejla Šehić Relić i Nikoleta Poljak iz DKolektiva iz Osijeka, a sudionici su bili predstavnici različitih jedinica lokalne i regionalne samouprave – Zagreb, Rijeka, Varaždin, Karlovac, Koprivnica, Zaprešić, Lipik i Sisak te Međimurska županija, Varaždinska županija, Požeško-slavonska županija.
 
Edukaciju je otvorila zamjenice ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Bahrija Sejfić, nakon čega je slijedilo predstavljanje voditeljica edukacije i upoznavanje sudionika. Prvog dana edukacije predstavljene su europske, nacionalne i lokalne politike integracije. Polaznici su upoznati s osnovnim pojmovima vezanim uz integraciju, različitim dimenzijama integracije u lokalnim zajednicama te važnosti jedinica lokalne samouprave u integraciji.

Drugog dan edukacije tema je bila politika suzbijanja diskriminacije pri čemu su polaznici upoznati s osnovnim ljudskim pravima i slobodama, zakonodavnim i institucionalnim okvirom suzbijanja diskriminacije u Republici Hrvatskoj, pojmovima i oblicima diskriminacije te tijelima nadležnim za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj. Kao jedno od tijela nadležnih za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije predstavljen je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Zadnjeg dana edukacije predstavljene su europske i nacionalne politike integracije i instrumenti financiranja EU politika. Kao primjer grada koji provodi projekte financirane iz EU fondova čiji je primarni cilj integracija državljana trećih zemalja predstavljen je Grad Osijek. Također je obrađena važnost praćenja provedbe strategije, programa i akcijskih planova integracije te je objašnjeno je što je praćenje (monitoring), a što evaluacija te kako i kada planirati evaluaciju strategije/programa/plana.

Priručnik Integracija državljana trećih zemalja - priručnik za predstavnike jedinica lokalne samouprave dostupan je na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ovdje.Pisane vijesti