Otvorena savjetovanja o nacrtima Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, sastavljena od predstavnika nadležnih tijela javne vlasti i predstavnika nevladinih organizacija, izradila je nacrte Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
 
Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije je strateški dokument kojim Vlada Republike Hrvatske, na temelju analize stanja, postavlja prioritete, predlaže ciljeve te usmjerava svoje napore prema izgradnji cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj za razdoblje od šest godina.
 
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije predstavlja operativni dokument kojim će se utvrditi mjere za realizaciju ciljeva iz Nacionalnog plana za prvo trogodišnje razdoblje njegovog važenja, nakon čega će se izraditi novi operativni dokument u svrhu realizacije onih ciljeva iz Nacionalnog plana koji nisu obuhvaćeni ovim Akcijskim planom.
 
U djelovanju Radne skupine sudjelovali su i predstavnici nevladinih organizacija te socijalnih partnera, a ovim putem, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih  manjina, kao koordinator Radne skupine, poziva zainteresirane strane da se uključe u postupak savjetovanja koji će trajati zaključno do 3. lipnja 2017. godine.
 
Savjetovanja su dostupna na sljedećim poveznicama:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5414

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5415

Pisane vijesti