16. studenoga obilježava se Međunarodni dan tolerancije

16. studenoga obilježava se Međunarodni dan tolerancije. Na taj dan 16. studenoga 1995. godine države članice UNESCO-a usvojile su Deklaraciju o načelima tolerancije kojom je ovaj dan proglašen Međunarodnim danom tolerancije. Prema Deklaraciji tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvaćanja različitosti. Nedostatak tolerancije vodi do stvaranja osobnih predrasuda i diskriminacije grupa ili pojedinaca/ki.

Današnji dan ujedno je prilika da se podsjetimo da je u Republici Hrvatskoj od 2009. godini na snazi Zakon o suzbijanju diskriminaciji kojim se osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske te stvaraju pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina se ovom informacijom pridružuje obilježavanju ovog značajnog datuma uz nadu da će duh tolerancije prevladati u različitim sferama društvenog života, posebice u prihvaćanju različitosti kao jednog značajnog segmenta u razvoju demokracije.Pisane vijesti