ODRŽANA JAVNA TRIBINA POVODOM PREDSTAVLJANJA „AKCIJSKOG PLANA ZA UKLANJANJE PREPREKA U OSTVARIVANJU POJEDINIH PRAVA U PODRUČJU INTEGRACIJE STRANACA U HRVATSKO DRUŠTVO ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015.

Slika /arhiva/23092013.jpg

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je dana 13. rujna 2013. godine s početkom u 10 sati u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, organizirao Javnu tribinu povodom predstavljanja Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca u hrvatsko društvo za razdoblje od 2013. do 2015. godine.


Sudionicima Javne tribine uvodno se obratio mr.sc. Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koji je sudionike predmetne tribine informirao o značaju integracije za uspješno funkcioniranje zajednice, te istaknuo kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Stalnog Povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, a kojim je koordinirao sam Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Također je istaknuo da je Radna skupina Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo izradila Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine, a koji je usvojen na sjednici Vlade 25. srpnja 2013. godine. U radu na Akcijskom planu osim nadležnih ministarstava poseban značaj dali su i predstavnici organizacija civilnoga društva (Hrvatski Crveni križ, Centar za mirovne studije) i Institut za migracije i narodnost.

Isto tako osvrnuo se na mjere koje su predviđene Akcijskim planom, a koje se prvenstveno odnose na integraciju stranaca u hrvatsko društvo osiguravanjem njihovog ravnopravnog statusa u gospodarskom, društvenom i kulturnom životu u odnosu na hrvatske državljane, s posebnim naglaskom na područje obrazovanja, rada, zapošljavanja te stanovanja, u cilju ostvarenja trajnog statusa boravka i državljanstva. Također je istaknuo da su predviđene mjere sprječavanja i suzbijanja diskriminirajućih postupaka i ponašanja prema strancima te poticanja aktivne suradnje svih nadležnih tijela državne uprave te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koja su dužna osigurati odgovarajući zakonski okvir i njegovu učinkovitu i dosljednu provedbu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Nadalje, od govornika na predmetnoj tribini sudjelovali/e su: gđa. Astrid Horvat, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koja je govorila o aktivnostima ministarstva u području učenja jezika i obrazovanja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom; gđa. Sandra Batlak, predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih koja je govorila o integracija stranaca u hrvatsko društvo te je istaknula da su azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom pri ostvarivanju prava iz socijalne skrbi izjednačeni s hrvatskim državljanima; gđa. Božica Šarić, predstavnica Ministarstva zdravlja koja je upoznala sudionike tribine o primjena novog zakonodavstva u području zdravstvene zaštite stranaca; gđa. Ivanka Zlatec, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, naglasila je da uspješna integracija stranaca, poglavito azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom kao posebno ranjivih kategorija stranaca, moguća isključivo ako im se omogući da postanu aktivni članovi društva. To prvenstveno podrazumijeva pravo na rad i zapošljavanje te mogućnosti da se zaposle u skladu sa svojim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima; i g. Drago Župarić, predstavnik Instituta za migracije i narodnost čija se tema odnosila na politike i mjere podizanja javne svijesti o problematici migracija i azila kao preduvjeta suzbijanja negativnih sentimenata prema strancima u Republici Hrvatskoj.

Prilog: Akcijski plan

Pisane vijesti