Pomoćnici ravnatelja

Ravnatelj Ureda ima pomoćnike koji upravljaju radom jedinice za koju su zaduženi i koji obavljaju druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

Pomoćnici ravnatelja Ureda za svoj rad odgovaraju ravnatelju Ureda.

U Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imenovani su:

Pomoćnica ravnatelja:
Bahrija Sejfić
E-mail: bahrija.sejfic@uljppnm.vlada.hr

Pomoćnik ravnatelja:
Kristijan Kevešević
E-mail: kristijan.kevesevic@uljppnm.vlada.hr

Pomoćnik ravnatelja:
dr. sc. Aleksa Đokić
E-mail: aleksa.djokic@uljppnm.vlada.hr

Pomoćnica ravnatelja:
Danijela Gaube
E-mail: danijela.gaube@uljppnm.vlada.hr