Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za 2013. godinu

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina donio je Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za 2013. godinu kojim se planira prijam 4 osobe na stručno osposobljavanje za radna mjesta stručnih suradnika.
Po objavi Plana prijma, Hrvatski zavod za zapošljavanje će na svojoj web stranici objaviti javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje.

Tekst Plana prijma možete preuzeti OVDJE.Pisane vijesti