Prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013 2016

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u okviru svojih nadležnosti a temeljem preuzetih obveza izradio je Prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013 2016. O nacrtu teksta koji stavljamo na našu web stranicu www.uljppnm.vlada.hr izjasnila su se i nadležna tijela državne uprave proslijeđujući nam svoje primjedbe, prijedloge i sugestije za poboljšanje konačnog teksta koji će ući u proceduru sukladno kriterijima i standardima. Nastavljajući praksu dijaloga šaljemo Vam na uvid gore rečeni dokument o kojem ćemo otvoriti raspravu već prigodom Okruglog stola koji ćemo održati u ponedjeljak, 17 prosinca 2012 godine u Kući ljudskih prava.
Nakon što prikupimo relevantne primjedbe i prijedloge poboljšica svih zainteresiranih tijela i organizacija rezimirati ćemo primjedbe te ih uobličiti u konačni Prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2013 do 2016. godine uputiti Vladi Republike Hrvatske za razmatranje i postupak usvajanja.

 Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i standardima demokratskih društava očekujemo Vaše prijedloge i sugestije poboljšica Prijedloga teksta, izvedbe i djelotvornog sudioništva u razdoblju 2013.-2016. godine.

Obrasci će biti također uskoro stavljeni na našu web stranicu www.uljppnm.vlada.hr.

Prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013 2016 možete preuzeti OVDJE.Pisane vijesti