Ravnatelj Ureda sudjelovao na sastanku u Hrvatskom saboru o aktualnom stanju u Međimurskoj županiji

Ravnatelj Ureda, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol, sudjelovao je 11. listopada u Hrvatskom saboru na sastanku koji je organizirao saborski zastupnik Veljko Kajtazi u suradnji sa Savezom Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara i Međimurskom županijom. Na sasatnku su, sudjelovali i saborski zastupnik g. Branimir Bunjac, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, mr.sc. Darko Horvat, pomoćnica ministrice demografije, socijalne politike i mladih, dr.sc. Maja Vučinić Knežević, g. Nandor Čapo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, župan Međimurske županije, mag.ing. Matija Posavec sa suradnicima, savjetnik ministra unutarnjih poslova, g. Vladimir Faber, gradonačelnici Čakovca i Murskog Središća, načelnici općina Kotoriba, Mala Subotica i Nedelišće, ravnatelji osnovnih škola s većim brojem učenika pripadnika romske nacionalne manjine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec te predstavnici romske nacionalne manjine.
Na sastanku je razgovarano o unaprjeđenju aktivnosti za integraciju Roma na svim razinama, kako nacionalnoj tako i jedinica područne i lokalne samouprave, s posebnim osvrtom na nedavne Zaključke Vijeća za prevenciju Međimurske županije. 

Pisane vijesti