Seminar o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, 18. prosinca 2013. godine

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savjeta za nacionalne manjine, 18. prosinca 2013. godine, u Zagrebu, u maloj vijećnici Hrvatskoga sabora, održan je jednodnevni seminar o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Seminar je organiziran kako bi se potaknula javna rasprava o provedbi navedene Konvencije kao značajnog međunarodnog instrumenta zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Hrvatski sabor je potvrdio u rujnu 1997. godine, a stupila je na snagu 17. listopada 1997. godine. Države koje su pristupile Okvirnoj konvenciji u obvezi su podnošenja izvješća Vijeću Europe o mjerama koje su poduzete u cilju ostvarivanja načela izloženih u Konvenciji. Vlada Republike Hrvatske podnijela je Vijeću Europe do sada tri izvješća o provedbi Okvirne konvencije i to 1999., 2004. i 2009. godine.

Na seminaru je sudjelovao niz istaknutih stručnjaka s područja zaštite prava nacionalnih manjina, zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, članovi udruga nacionalnih manjina, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina kao i predstavnici resornih ministarstava i ostalih državnih tijela uključenih u provedbu Okvirne konvencije.

Sudionicima seminara su se, uz ravnatelja Ureda mr. sc. Branka Sočanca i predsjednika Savjeta Aleksandra Tolnauera, obratili i mr. sc. Milena Klajner, članica Savjetodavnog Odbora VE za praćenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, prof. dr. Vesna Crnić Grotić, predsjednica Odbora VE za provedbu Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, prof. dr. Milorad Pupovac, zastupnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, dr. sc. Furio Radin, zastupnik talijanske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, Boris Milošević, pomoćnik ministra uprave i prof. dr. Siniša Tatalović, savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za unutarnju politiku.

Poseban naglasak u izlaganjima, a s obzirom na aktualni trenutak, je stavljen na pravo nacionalnih manjina na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika i pisma, koje se jamči Okvirnom konvencijom ali i Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima, koja je također za Republiku Hrvatsku, kao stranku Povelje, obvezujući međunarodni instrument.

U drugom dijelu seminara, o provedbi Okvirne konvencije u proteklom razdoblju, iz svog djelokruga izložili su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a nazočnima se kratko obratila i predstavnica Ureda pučkog pravobranitelja.

Pisane vijesti