Zajednički sastanak EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama i platforme civilnog društva za suzbijanje trgovanje ljudima

Dana 06. studenog 2023. godine u Brusselsu, u Albert Borschette Conference Centre, u organizaciji Europske Komisije i španjolskog predsjedništva Vijećem EU održan je sastanak EU mreže nacionalnih koordinatora  i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima. Sastanku su se 07. studenog 2023. pridružili i predstavnici platforme civilnog društva za suzbijanje trgovanja ljudima.

Prvi je dan sastanka bio posvećen napretku u implementaciji EU strategije o suzbijanju trgovanja ljudima 2021-2025, a rasprava je uključivala teme poput: unapređenja preventivnog djelovanja, osnaživanja osjećaja odgovornosti i uloge privatnog sektora u borbi protiv trgovanja ljudima, osnaživanja kazneno-pravnog odgovora na trgovanje ljudima, osnaživanja suradnje među ključnim sektorima, osnaživanja zaštite žrtava i sl.

Sudjelujući u raspravi, ravnatelj Ureda i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, gospodin Alen Tahiri, istaknuo je važnost kontinuirane edukacije svih uključenih u provedbu mjera suzbijanja trgovanja ljudima. Imajući u vidu zlouporabu novih tehnologija u svrhe počinjena ovog kaznenog djela, naglasio je potrebu prilagodbe sadržaja edukacija novim trendovima - dodatno ističući kako je upotreba novih tehnologija u svrhe trgovanja tj. eksploatacije osoba dovela do promjene u načinima vrbovanja, eksploatacije, načinima na koji se uspostavlja kontrola nad žrtvama, uključujući i promjene u prevladavajućem poimanju posebno ranjivih skupina u odnosu na trgovanje ljudima.  

Drugi dan sastanka predstavljena je kampanja s ciljem suzbijanja trgovanja ljudima #EUvsHumanTrafficking te je s predstavnicima civilnog društva detaljnije raspravljano o tzv. on-line dimenziji trgovanja ljudima.

Pisane vijesti