Nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima otvorio skup povodom provedbe preporuka GRETE

Dana 18. listopada 2022., na Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima, Odjel za borbu protiv trgovanja ljudima Vijeća Europe organizirao je u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina okrugli stol na kojem se raspravljalo o napretku Hrvatske u provedbi trećeg izvješća Grupe stručnjaka za djelovanje protiv trgovanja ljudima (GRETA), objavljenom 3. prosinca 2020., i povezanom preporukom Odbora stranaka hrvatskim vlastima, usvojenom 4. prosinca 2020.
 
Skup je otvorio gosp. Alen Tahiri, univ. spec. pol., ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda  i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima Republike Hrvatske. Gosp. Tahiri, izrazio je svoje zadovoljstvo dolaskom predstavnika GRETE i istaknuo važnost koordiniranog djelovanja nacionalnih i međunarodnih dionika u zajedničkoj borbi protiv trgovanja ljudima. Također je istaknuo važnost predanog rada mobilnih timova zaduženih za pružanje prvih oblika pomoći i zaštite novo identificiranim žrtvama trgovanja ljudima.
 
Događaj je okupio preko 30 sudionika iz nadležnih ministarstava, javnih tijela i organizacija civilnog društva. Razgovarali su o razvoju događaja u razdoblju od objavljivanja trećeg izvješća GRETE i preostalim izazovima. Posebna pozornost posvećena je pristupu pravosuđu i učinkovitim pravnim lijekovima za žrtve trgovanja ljudima, odgovoru kaznenog pravosuđa na poduzete mjere u području suzbijanja trgovanja ljudima, mjerama za prevenciju i borbu protiv trgovanja djecom te identifikaciji žrtava trgovanja ljudima kao i sustavu pomoći i zaštite koji je uspostavljen u nacionalnom referalnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Kao rezultat sastanka utvrđene su konkretne mjere za jačanje provedbe Konvencije o suzbijanju trgovanja ljudima.
 
Očekuje se da će Hrvatska do 4. prosinca 2022. izvijestiti Odbor stranaka Konvencije o borbi protiv trgovanja ljudima o mjerama koje je poduzela kako bi ispunila dane preporuke.Pisane vijesti